VND Dukport er utviklet og designet i Norge , for norske forhold.
VND Dukport leveres i alle bredder og høyder.
VND Dukport leveres også som spesialporter ihht. spesifikasjon fra kunde.
VND Dukport er designet for maksimal levetid, og minimale driftskostnader

Dukportene er oppbygget av solide stålrammer og PVC/Polyester duker.
Dukene er utskiftbare seksjonsvis, og kan enkelt trekkes ut av koblingskinner for
utskiftning eller reperasjon. Selv med en demontert seksjon er porten tett.

Porten er en motordrevet heiseport med separat løfting i horisontalrammene.
Porten har selvbærende opphengsbjelke