Traversluker

VND traversluke er en hydraulisk vridbar traversluke, isolert om med tetting mellom vegg og traversport.

Styring er integrert og foriglet med styring til traversport, og benytter seg av samme strømtilførsel.

[nggallery id=’4’]